Meghívó közgyűlésre
2015.12.01.

2015. december 8.

 

Tisztelt Tagtársam!

 

A Vidékünk a Jövőnk Szövetség közgyűlését

 

2015. december 8-án (kedd)

 

1700 órakor

 

a csurgói Csokonai Közösségi Házban tartjuk

(Csurgó, Széchenyi tér 1.)

 

melyre ezúton tisztelettel meghívom!

 

Napirendi pontok:

 

1.      Tagfelvétel

2.      Elnökségi tagok választása

3.      Alapszabály módosítás

4.      Szervezeti és működési szabályzat módosítása

5.      Egyebek

 

Felhívom a figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel akkor határozatképes, ha az Egyesület tagjainak 20%-a és még 1 fő jelen van, azzal, hogy mindhárom Tagozat képviselteti magát a Közgyűlésen. A Közgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen Közgyűlést követően egy óra múlva kerül sor.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csurgó, 2015. december 1.

 

Füstös János sk.

       elnök