A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2017.03.30. napján meghirdetett, A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás alapján, a Vidékünk a Jövőnk Szövetség, mint támogatást igénylő 2018.06.27 09:14:14 időpontban 1939010630 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A projekt címe: Helyi identitástudatot erősítő együttműködés hátrányos helyzetű területen. Támogató a támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt maximális elszámolható összköltsége 20 124 158 Ft.

Húsvéti játszóház Nemesdéden
Helytörténeti nap Csurgón
HMadarak és Fák Napja Nagybajomban