2020-ra a térség helyi termék előállításának és piacra jutásának támogatásával elindul a gazdaságfejlesztés, munkahelyek jönnek létre és a meglévők megtartásra kerülnek, ezzel a térség belső gazdasági integrációs szintje és függetlensége erősödik. Vidékünkön a gazdálkodók helyben maradnak és a vidék kultúrállapotát megőrzik. A projekteken keresztül a gazdálkodás ésszerűbbé válik, a hatékonyabb termelés és a koncentráció erősödik. A térségi vállalkozásoknak az országos átlaghoz képest való elmaradása csökken. Nő az önszerveződésen alapuló szervezetek száma a termelés, a beszerzés és az értékesítés területén. A gazdaságfejlesztési intézkedések elősegítik a környezeti tudatformálást az agrárgazdálkodásban, valamint környezetkímélő, korszerű területhasználat és technológiák is elterjednek, kiemelten a természetvédelmi területek környezetében. A turizmus az egyik legdinamikusabb gazdasági ág, amely egyben az értékek, az ismeretek és a kapcsolatok közvetítésével más gazdasági ágakra is pozitívan hat. Gazdaságélénkítő hatást a tájba illő hagyományos településkép megőrzésével, a helyi kulturális hagyományok feltárásával, életben tartásával, hagyományteremtéssel, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézmények, szabadidős létesítmények korszerűsítésével is elérünk.

Helyi Fejlesztési Stratégia; letöltése