2007. szeptember 19-én, 25 taggal alakult meg a Vidékünk a Jövőnk Helyi Közösség, majd 2007. októberére 108 taggal büszkélkedhet.
A Helyi Közösség 42 települést ölel fel, a Csurgói Kistérséget teljes egészében, valamint a Marcali Kistérség felét. 2007. december 11-én a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága elismerte a közösségünket, mint Előzetesen Elismert Helyi Közösség. Az Irányító hatóság útmutatásai alapján 2008. április 11-én jogi személyiséget öltött a közösség, ez lett a Vidékünk a Jövőnk Szövetség, melynek jogi formája egyesület. Az Egyesület 48 alapító taggal rendelkezik, mind a 42 település képviselteti magát valamelyik szférából.2008. szeptember 26-án, a Magyar Vidék Napján, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium átadta támogató határozatát a Vidékünk a Jövőnk Szövetség elnökének, Füstös Jánosnak, majd 2008. október 20-án köttetett a két szervezet között egy együttműködési megállapodás.
Az egyesületünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése című jogcímeik és a LEADER program koordinálását végzi.
A Vidékünk a Jövőnk Szövetség 2010 februárjától közhasznú egyesületként működik.

Az egyesület elnöksége 9 tagú, elnöke Füstös János, alelnöke Kövér István Attila. A működést a munkaszervezeti iroda látja el 3 fő munkatárssal.

A munkaszervezet-vezetője Koczor-Meló Edina.
Egyesületünk fő célja a fenntartható és élhető vidék megteremtése, melyet úgy kívánunk elérni, hogy az Európai Uniós és hazai források megfelelően szabályozva kerüljenek kiosztásra, a megfelelő célok elérése érdekében.
 
Sok sikert kívánok minden pályázónak!
 
Üdvözlettel:
Füstös János
elnök
 

Letölthető dokumentumok:
VJSZ Alapszabály
Ajánlás új tag csatlakozása érdekében
Belépési nyilatkozat - civil szféra részére
Belépési nyilatkozat - Köz szféra részére
Belépési nyilatkozat - Üzleti szféra részére
Vidékünk a Jövőnk Szövetség- LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (2018.05.22)
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
HFS 2023-2027